Právní základ

 1. Pallas Athena Group, s.r.o. se sídlem Sokolovská 192/79, Praha 8 – Karlín, 180 00 IČ: 285 28 263, sp.zn.: C 148150 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) a její franšízanti:
  1. Absoluta Real s.r.o., IČO 28947444
  2. CS.Realitní společnost IQ-IMMO, s.r.o., IČO 05101484
  3. Boars s.r.o. IČO 26066734

(dále jen „RK“) je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má povinnost provést identifikaci zákazníka a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 1. Dojde-li mezi RK a zákazníkem - spotřebitelem ke sporu, má zákazník - spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 2. Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena v Podmínkách ochrany osobních údajů.
 3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies. 
 4. Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat RK e-mailem zaslaným info@gpre.cz nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči RK okamžikem doručení oznámení o odstoupení RK. RK potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem jeho přijetí. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže RK poskytla Objednateli na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení. 
 5. Nabídky obsažené na internetových www.gpre.cz mají pouze informativní charakter. Inzerce RK není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Zpracoval:
Pallas Athena Group, s.r.o.