Naše partnerská společnost ČESKÁ HYPOTEČNÍ v České manažerské asociaci

Česká manažerská asociace vznikla před více než 30 lety a od té doby se naše základna každoročně rozrůstá o nové členy. Vstupem mezi výjimečné osobnosti českého managementu a stát se členem ČMA si společnosti i osobnosti jednak zvyšují svou společenskou prestiž, tak i dostávají jedinečné zkušenosti v podobě benchmarku.

Setkávání se členů mezi sebou je koncipováno díky klubům, které pro své členy pořádají každý rok několik podnětných setkání i odpočinkových/kulturních společenských akcí.

Nově ČMA přivítala společnost ČESKÁ HYPOTEČNÍ financování bydlení s.r.o., která je na trhu už čtvrtstoletí.

„Myšlenka založit společnost, která bude proklientská se zrodila před 25 lety. Když jsem zakládal společnost, měl jsem vizi stabilní lodi, která překoná všechny nástrahy moří a oceánů. Dnes vím, že se mi podařilo vybudovat celou funkční flotilu. Za námi stojí spolupracující banky, pojišťovny, investiční domy, developerské společnosti, stavební firmy a další velmi významní partneři.

V dnešní nestálé době, která se dynamicky mění a vykazuje vysokou míru inflace, je stabilita naší společnosti pro naše klienty a partnery velmi důležitým kritériem a zároveň vysokým měřítkem našich kvalit. Vždy velmi citlivě volíme individuální přístup a dveře k nám má otevření každý, protože život nás naučil vysoké profesionalitě s orientací na každého klienta.

Pro každého klienta hledám to nejlepší řešení a vím, že se mi to vždy vyplatí. Lidé se ke mně vrací. Pečlivě jsem studoval poznatky pana Tomáše Bati a velmi mne zaujal jeho podnikatelský přístup. Přistupuji tak ke svým kolegům, jsou to moji „parťáci“. Společně se vzděláváme, všichni dohromady se podporujeme. Vždy hledám u svých kolegů skvělé vlastnosti, talent, skrytý potenciál. Vše pozitivní posilujeme.

Zdokonaluji se četbou knih a statí profesora Milana Zeleného, obdivuji jeho myšlenky, jasnozřivost a vizionářský přístup. Mám své vize a pevně věřím, že se svým týmem dokážeme ještě mnoho zajímavého vymyslet i realizovat. Vždy s důrazem na potřeby, přání a priority našich klientů.

 

Z četby mám jasný poznatek PRINCIP 3 P. Baťovský princip.

/ Pochopit, Přizpůsobit se, uchopit Příležitost/

Všem patří moje velké poděkování!“

Radek Barva – majitel společnosti

zdroj: ČMA